"Трейс" ще строи метрото до летището

Стойността на проекта е 76.4 млн. лв.

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Обединение "Метро Дружба" ДЗЗД, където водещ партньор е пътностроителният холдинг "Трейс Груп Холд", подписа договор с "Метрополитен" ЕАД за изграждане на "Проект за разширение на метрото в София: Втори етап - Първи диаметър, участък: бул. Цариградско шосе - ж.к. Дружба - Летище София". Стойността на проекта е 76.397 млн. лв.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013" и национално съфинансиране. Срокът на проекта е определен на 28 месеца.

От "Трейс" обявиха, че участъкът включва проектиране и строителство на тунели с дължина 1 825 м и строителството на една подземна метростанция.

Останалите участници в обединението са "Мостконсулт" ООД и "АР ДЖИ БИ" ЕООД.

Досега "Трейс Груп Холд" е изградил три метростанции от първи диаметър - "Младост 1", "Младост 3" и "Цариградско шосе", както и прилежащия към тях метропът. В момента компанията изгражда и втори метродиаметър в центъра НДК - бул. Черни връх" с три метростанции, които трябва да бъдат открити в края на август.

Коментари: 0