Трима от туризма остават в София

Две дирекции се местят в Пловдив, Националният туристически информационен център остава в столицата

В София остава да работи Националният туристически информационен център, който се намира на пл. «Света Неделя» № 1. Дейността му ще бъде осигурена с трима служители, съобщиха от министерството на икономиката, енрегетиката и туризма.

Това се налага за поддържане на добра комуникация с международни туристически организации като Световната организация по туризъм, Европейската туристическа комисия и други, както и за подпомагане изпълнението на ангажиментите на страната по над 50 сключени междуправителствени споразумения в областта на туризма.

Управлението на туризма се премества от София в Пловдив, след като днес правителството взе решение за промяна в Устройствения правилник на МИЕТ, стана ясно по-рано днес.

С изменението местоработата на две от дирекциите в министерството -«Туристическа политика» и «Маркетинг, реклама и информация в туризма», се премества от София в Пловдив. Промяната е в изпълнение на водената от правителството политика по децентрализация и преместване на част от администрациите на централната изпълнителна власт извън столицата. Промяната ще съдейства за балансирано развитие на регионите и ще създаде потенциал за допълнителни дейности, свързани с административното обслужване извън столицата, обясняват от ведомството.

«Развитието на алтернативни форми на туризъм е приоритет за нашето правителство, а Пловдив и регионът са богато средище както на културно-исторически паметници, така и на множество СПА курорти», каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Реално преместването на администрацията ще стане факт от 1 септември. Времето дотогава ще се използва за техническо и ресурсно осигуряване на функциите, изпълнявани от двете дирекции в ресор Туризъм.

Коментари: 0