Тръгва строежът на сгради от София Тех Парк

Първа копка на лабораториите е посетителския център се очаква през май

След успешно приключване на процедурите по две от проведените обществени поръчки за избор на изпълнител на ключовите сгради в парка (Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Лаборатории и офиси“ и Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“) са избрани изпълнители и решенията за избора им влязоха в законна сила без да бъдат обжалвани от нито един от участниците. Това съобщават от "София Тех Парк".

Сградите са ключови за изграждащия се първи в страната научно – технологичен парк, тъй като едната сграда ще включва в себе си всички лаборатории, а Експериментариумът дава облика на парка и е основната посетителска сграда. Мостът над „Цариградско шосе“ ще осигурява достъпа към парка.

Документи за участие са подадени от 6 участника за лота „Лаборатории“ и от 7 участника за лота „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“. Избраният изпълнител за лабораториите е Обединение „Телекомплект ТА“, което включва „Телекомплект“ АД и „Тилев Архитекти“ ООД, а за Експериментариума - Обединение „Експо Тех Парк“, което включва „Трейс груп холд“ АД, „Планекс“ ООД и „Иво Петров Архитекти“ ООД. Предстои сключване на договори с избраните изпълнители.

Цялата процедура по избор на изпълнителите по двете поръчки приключи за по-малко от 4 месеца, което СТП отчита като свой огромен успех. Проведените процедури по реда на Закона за обществените поръчки започнаха съответно на 07.01.2014 г. за лабораториите и на 14.01.2014 г. за Експериментариума и приключиха съответно на 11.04.2014 г. и на 17.04.2014 г. с решение за избор на изпълнители, които не бяха обжалвани в законоустановения срок.

В резултат от оптимално проведените във времето поръчки, изпълнението на строителните дейности по проект „Научно-технологичен парк“ ще започне според графика на проекта поетапно, като първа копка по първите два лота – „Лаборатории“ и „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“ се очаква да бъде направена в рамките на месец май. 

Коментари: 0