Търговията на дребно се засилва през март

Ръстът се дължи на покупките на мебели и битови уреди, сочат данните на НСИ

Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 3.9% през март 2012 г. в сравнение с предходния месец. Това показват предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). 

През март тази година оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 1.8% под равнището на същия месец от предходната година.

Месечни изменения

Оборотът през март 2012 г. спрямо предходния месец регистрира най-голямо увеличение в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.6%, а най-малко - в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.7%. Същевременно намаление на оборота се наблюдава в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.0%, в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 0.8%, и в търговията с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 0.1%.

Годишни изменения

През март 2012 г. оборотът бележи ръст спрямо същия месец на 2011 г. в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9.5%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 8.4%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.1%, и в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 1.8%.

Спад отбелязва оборотът в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 21.8%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 12.1%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 11.0%, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.4%.

Коментари: 0