Търговският дефицит на ЕС намалява

През второто тримесечие на 2012 г. разликата между вносът и износът е намаляла до 6.8 млрд. евро

108 ~ 2 мин. четене

Дефицитът по външната текуща сметка на 27-те страни-членки на Европейския съюз (ЕС) достигна 6.8 млрд. евро през второто тримесечие на тази година, показват данните на Европейската статистическа служа Евростат. Това е значителен спад спрямо същия период на миналата година, когато дефицитът беше в размер на 28.2 млрд. евро.

Същевременно спрямо предходно тримесечие за периода април-юни отрицателното салдо се увеличава. През първите три месеца на годината нивото е 4.1 млрд. евро.

През второто тримесечие на 2012 г. на годишна база се наблюдава отрицателно салдо по сметката за търговията със стоки, което достига 12.1 млрд. евро. За миналата година сметката е била на минус от 29 млрд. евро. Същевременно излишъкът по сметката за търговия с услуги се увеличава от 30.7 млрд. евро на 37.7 млрд. евро. Дефицитът по текущата сметка за второто тримесечие на тази година включва и дефицит по сметката за доходи (минус 18.1 млрд. евро спрямо минус 7 млрд. през 2011 г.) и по тази за текущи трансфери (минус 14.4 млрд. евро спрямо минус 13 млрд. през 2011 г.).

За периода април-март 2012 г., държавите от Стария континент са направили инвестиции в чужбина за общо 56,8 млрд. евро. Това е намаление спрямо предходното тримесечие (80.8 млрд. евро) и намаление спрямо същия период на миналата година (114.2 млрд. евро). Притокът на директни чуждестранни инвестиции в ЕС е 58.3 млрд. евро спрямо. Това е по-лош резултат спрямо периода януари-март (62.1 млрд. евро), но е по-добър в сравнение с второто тримесечие на 2011 г. (56.2 млрд. евро).

Сред страните-членки на ЕС 13 регистрират излишък, а 14 са с дефицит. Най-големите излишъци имат Германия (37.6 млрд. евро), Холандия (11.2 млрд.евро), Швеция (16.2 млрд. евро) и Дания (5.1 млрд. евро). Най-големи дефицити имат Великобритания (25.1 млрд. евро), Франция (15.8 млрд. евро), Испания (2.9 млрд. евро) и Гърция (2.3 млрд. евро).

България към 30 юни тази година има бюджетен излишък в размер на 616.9 млн. лв. или 315.3 млн. евро.

Подкрепи Economic.bg