Увеличават се разрешителните за строеж

Най-много жилищни сгради се строят в област Бургас

Автор: Стилиян Гребеничарски

През първото тримесечие на 2014г. са издадени 1 015 разрешителни за строеж на жилищни сгради, което е ръст с 33% спрямо същия период на миналата година, съобщават от Националния статистически институт.

Сградите, за които има издадено разрешение за строеж са с разгърната площ от 466 109 кв. м. и в тях ще се помещават 3 392 жилища. Увеличението на броя на жилищата е още по-забележително - близо 81%. Спад има в сравнение с предходното тримесечие. Издадените разрешителни са с 1,6% по- малко, а жилищата - с 7,2%. С повече от две трети за са се увеличили разрешителните за строеж на административни сгради през първите три месеца на година спрямо януари-март 2013г.

Най-голям брой разрешителни за строеж са издадени в област Бургас - 202. Следват Пловдив - 121, София (столица) – 102, Варна – 73 и Стара Загора – 53. Бургас е и областта, където предстои да бъдат започнати най-много сгради – 856. Във Варна този брой е 699, а в столицата - 671.

През тримесечието са започнати 504 жилищни сгради с 1 616 жилища в тях. Те са с 26% повече спрямо миналата година, но намаляват с 15% в сравнение с октомври-декември. Тук отново лидер е област Бургас с 98, следвана от Пловдив – 87 и Стара Загора – 42. През първите три месеца на годината, в столицата строителство е започнало на едва 35 жилищни сгради.

Коментари: 0