Уволниха одиторът, инспектирал КФН

Причината е, че дъщеря й постъпила на работа в надзора

Председателят на Сметната палата уволни дисциплинарно Лилия Бунева, главен одитор в Сметната палата. Тя е нарушила Закона за Сметната палата и Етичния кодекс на служителите й, като с поведението си е дала повод за уронване на доброто име на институцията, посочват от пресцентъра на одитната институция.

Бунева е ръководила на екипа, извършвал одит в Комисията за финансов надзор (КФН). По време на одита дъщеря й е назначена на работа в надзора, поради което Лилия Бунева трябвало незабавно да уведоми ръководството на Сметната палата и да поиска да бъде отстранена от задачата. Тя обаче поискала такъв отвод, едва когато фактите стават известни на ръководството на Сметната палата.

Бунева е отстранена като ръководител на одитния екип на 20 април, като екипът довършва одитната задача в Комисията за финансов надзор (КФН) с нов ръководител.

Случаят е предаден на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Коментари: 0