ВАС върна лиценза на "Стандарт инвестмънт"

Компанията е отстранила нарушенията си, определи съдът

Върховния административен съд(ВАС) върна отнртия лиценз на инвестиционния посредник "Стандарт инвестмънт" АД. Тричленен състав на ВАС е отменил решението на Комисията за финансов надзор(КФН) за отнемане лиценза на посредника, показва решението на съда.

КФН взе лиценза с мотива, че "Стандарт инвестмънт" е нарушил нормативните изисквания за ликвидност. Дружеството е имало залог върху свой депозит, на стойност 287 000 лв. Заради този залог инвестиционният посредник не може да разполага с тази сума втв всеки един момент за целите на осъществяваната от него дейност, което е нарушение. Още повече, че залогът е в полза на мажоритарният собственик на посредника.

Според съда ВАС това не е достатъчно за отенемане на лиценза. Съдът е преценил, че за да се пристъпи към отнемане на лиценза посредникът трябва да не отговоря едновременно на изискванията за ликвидност и за капиталова адекватност, както и да не е представил оздравителна програма.

Посредникът наистина за определен период от време не е поддържал ликвидни средства според изискванията, но към момента на откриване на административното производство нарушението е било отстранено и към момента на издаване на решение на КФН "Стандарт" е отговарял на изискванията както за капиталова адекватност, така и за ликвидност, се казва в становището на ВАС.

Коментари: 0