Важат ли полиците при търговия със стари коли?

Не се доверявайте „сляпо“ на търговците за валидността на застраховките ГО и Автокаско

7274 ~ 3 мин. четене

Случвало ли Ви се при покупката на автомобил втора ръка да чуете от продавача следното:

„Спокойно, колата има валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и валидно „Автокаско“. Качваш се и караш!“

Дали това е така в действителност? Валидни ли са застраховките „ГО“ и „Автокаско“ при покупко-продажба на автомобил втора ръка от собственик без да предприемаме конкретни действия в тази насока?

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

В случай на промяна в собствеността на застраховано МПС договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не се прекратява. Това се казва в анализ на "Моите пари".

Продавача на автомобила е длъжен да предаде на купувача всички документи, удостоверяващи сключената задължителна застраховка "Гражданска отговорност".

Продавача и купувача са длъжни в 7 - дневен срок да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето. След което застрахователната компания издава Анекс към първоначалната застрахователна полица, в която вписва новия собственик – имената му, неговият адрес, датата на промяна на собствеността, както и новият регистрационен номер на МПС-то (в случай че регистрационният номер е сменен с нов).

Новият собственик може по свое желание да прекрати договора със застрахователя на предишния собственик и да сключи нова застраховка, с друг застраховател. При сключването на нов застрахователен договор обаче трябва да бъдат заплатени отново вноската за Гаранционен фонд (8,50 лв.), за Обезпечителен фонд (1,50 лв.) и за стикер (1,40 лв.). При продължаване на стария застрахователен договор този разход от 11,40 лв. се спестява.

Застраховка "Автокаско"

При промяна в собствеността на МПС, с цел запазване на покритието по застраховката "Автокаско" , новият собственик трябва да се яви при застрахователя в срока, определен в "Общите условия" на застраховката, (обикновено е до 10-дневен срок) от датата на прехвърляне на собствеността.

Новият собственик трябва да представи застрахователната полица в оригинал, както и да предостави застрахованото МПС за оглед.

След извършване на огледа, представител на застрахователната компания издава Анекс към първоначалната застрахователна полица, в която вписва новия собственик – имената му, неговият адрес, датата на промяна на собствеността, както и новият регистрационен номер на МПС-то, ако има такъв.

В случай, че срока за явяване на новия собственик е пропуснат, застраховката обикновено се прекратява на основание на "Общите условия" на застраховката, считано от датата на прехвърляне на собствеността.

Ако новият собственик се яви при застрахователя след изтичане на този срок, се издава нова застрахователна полица със срок една година.

Платената по старата полица премия, изчислена пропорционално за оставащите пълни месеци от прекратяването до изтичането на срока на старата полица, се приспада към премията на новата полица.

За издаване на Анекса за промяна на собствеността на МПС, новият собственик следва да представи всички изискуеми документи съгласно "Общите условия" по застраховка "Автокаско" на МПС, които са неразделна част от застрахователната полица, както и Договора за покупко-продажба на МПС.

Така че ако Ви предстои покупка на автомобил втора ръка - не се доверявайте „сляпо“ на търговците в автокъщите относно валидността на застраховките, а вземете нещата в свои ръце.

Свържете се със застрахователната компания на предишния собственик, за да получите от там инструкции за това – какво е необходимо да се направи или сключете нова застрахователна полица, за да имате наистина валидна застраховка на автомобила си, а не просто един лист хартия – без покритие. Подкрепи Economic.bg