Всяка година българските банки ще минават стрес тестове

Минимумът за капиталова адекватност ще бъде намален от 12% на 8%

148 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Българските банки ще бъдат подлагани на стрес тестове поне веднъж годишно. Това предвижда проект за промяна на Закона за кредитните институции, който е публикуван на сайта на Министерството на финансите. Българската народна банка (БНБ) ще извършва тестовете и поне веднъж годишно ще трябва да изготвя план за надзорни проверки на всички банки в страната, включително и за техните клонове и дъщерни дружества.

Банките ще трябва да изпращат до БНБ планове за преструктуриране при евентуални проблеми, които централната банка ще трябва да утвърждава.

Минимумът за капиталова адекватност ще бъде намален от 12% на 8%, какъвто е прагът, валиден за всички страни в ЕС.

Промените се правят заради ангажимента на страната да приложи европейските директиви, свързани с регулирането на банките в целия ЕС. Целта е да се хармонизира контролът над банките в страните членки като първа стъпка към въвеждането на Единния надзорен наръчник.

Подкрепи Economic.bg