Второ заседание на потребителския съвет към ЧЕЗ

Обсъдени са контролът върху отчитането на електромерите и точното отразяване на показанията в месечните фактури на клиентите на компанията

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Потребителският съвет към електроразпределителното дружество ЧЕЗ проведе своето второ заседание, на което бяха обсъдени контролът върху отчитането на електромерите и точното отразяване на показанията в месечните фактури на клиентите на компанията.

Дружеството представи мерките, които взема, за да контролира процеса на отчитане и да ограничи възможностите за грешки. От своя страна, консултативният орган даде конкретни препоръки за неговото подобряване и разясняване сред клиентите на ЧЕЗ, които ще бъдат обсъдени на следващо заседание.

"Потребителският съвет е платформа за широки дискусии между представители на гражданското общество, бизнеса и компанията за това как да подобрим качеството на обслужването и да повишим доверието на клиентите към ЧЕЗ. Мненията и предложенията, които чухме днес, са много ценни за компанията", каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Компанията има утвърдена система на отчитане на показанията, която гарантира, че данните на измервателните устройства не могат да се манипулират. В резултат на автоматизираните контролни механизми, въведени от дружеството, процентът на грешка е минимален. Изчисленията показват, че средно на месец се извършват корекции на едва 0.7% от фактурите на стопанските потребители и 1.4% от тези на битовите. Компанията осъществява и редовни проверки по своя инициатива, както и по получени сигнали, като само за първите 5 месеца на 2013 г. са направени близо 200 хил. проверки.

Подкрепи Economic.bg