Въвеждат режим "Касова отчетност на ДДС"

Към 1 август 2013 г. просроченият ДДС е 226 млн. лв.

200 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

От 1 януари 2014 г. ще влезе в сила режим "Касова отчетност на ДДС", чиято основна цел е да намали междуфирмената задлъжнялост. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на представянето на проекта за въвеждането на режима в националното законодателство. "Подобряването на ликвидността на малките и средни предприятия и намаляването на данъчните измами, при които се използват фиктивни доставчици и фиктивни сделки за неправомерно възстановяване от държавата на ДДС или за намаляване размера на дължимия данък за внасяне, ще са сред другите ползи от въвеждането", смята Петкова.

Прогнозата на Министерството на финансите е 220 000 фирми, регистрирани по ЗДДС, да имат възможност да изберат прилагането на новия режим. Фирмите, които имат годишен оборот до 500 000 евро или тяхната равностойност в национална валута, ще могат да изберат режима.

За въвеждането на режима в националното законодателство ще се наложат промени в Закона за данък върху добавената стойност и в Правилника за прилагането му. Режимът се прилага в 20 държави-членки на ЕС, като Белгия, България, Гърция, Дания, Словакия и Чехия все още не са го въвели. Регистрацията на фирмите, които ще изберат да се възползват от този режим, ще се извършва чрез подаване в компетентната териториална дирекция на НАП  на заявление за регистрация по образец или по електронен път.

"Към 1 август 2013 г. просроченият ДДС е 226 млн. лв., а заедно с него има и текущ ДДС, който обикновено е в рамките на 400-450 млн. лв.", съобщи Петкова. Тя посочи, че държавата се стреми да изчиства просрочения данък, защото върху него се дължат лихви, но самите фирми също бавят внасянето на декларирания вече в НАП ДДС и по този начин процесът се забавя.

"За юли е бил възстановен общо 563 млн. лв. ДДС - просрочен и текущ", каза Людмила Петкова.

Подкрепи Economic.bg