"Юрий Гагарин" спря производството на филтри

Приходите от тази дейност растяха

Пловдивското предприятие "Юрий Гагарин" АД спря производството и продажбата на цигарени гилзи с филтър, съобщиха от дружеството чрез БФБ. Преустановяването на производството се налага след обнародването в държавен вестник на Закона за изменение и допълнение на ЗТТИ.

"На 19 юни 2012 г. Народното събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), с които се забранява производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър или цигарени гилзи", обосновават спряното производство от "Юрий Гагарин". От предприятието припомнят на инвеститорите, че производството на гилзи е съществено за компанията и, че в него са инвестирани над 5 млн. евро за съвременни технологии.

В досегашните отчети на дружеството се виждаше силен ръст на приходите от продажба на филтри за цигари и гилзи. Само през юни показателят нарасна с 61,1% на годишна база до 1,74 млн. лв. За цялото полугодие постъпленията от тази дейност са се повишили със 118,2% до 9,2 млн. лв.

"Юрий Гагарин" е производител на опаковки и етикети от картон и хартия за цигарената, хранителната и козметичната промишленост. Приходите от продажби на опаковки обаче намаляват.

Новината за спряното производство веднага доведе до силен спад на акциите на компания. Към 15:50 ч. на фондовата борса беше сключена една сделка по позицията на "Юрий Гагарин" за 10 лота. Книжата се понижиха с 8,89% до 23,05 лв. за акция.

Коментари: 0