Забрана за концерт в Национален парк Пирин

Събитието „TOPDGPARTY” на Боб Синклер ще се проведе извън границите на защитената територия, разпореди директорът на парка

244 ~ 1 мин. четене

Със заповед на директора на Национален парк "Пирин" се забранява провеждането на концерта "TOPDGPARTY" на Боб Синклер на територията на парка. Събитието, организирано от "ЮЛЕН" АД - концесионер на ски-зона с център гр. Банско и Общинска администрация Банско, трябваше да се проведе на 31 март 2013 г.

Мотивите за забраната са, че провеждането на концерта е в нарушение на режимите, установени с Плана за управление на НП "Пирин". Концертът е потенциален източник на шумово замърсяване, което ще наруши нормалните условия в местообитанията на животинските видове, населяващи територията на парка, предмет на опазване в защитените зони BG000209 "Пирин" за опазване на природните местообитания и BG000209 "Пирин" за опазване на дивите птици.

МОСВ не е уведомено за намеренията за провеждането на концерта и от страна на организаторите не са направени постъпки за съгласуване на дейността по законния ред.

Забранителната мярка е и в отговор на обществените очаквания. През последната седмица в МОСВ постъпиха множество сигнали от граждани и неправителствени организации с искане концертът да бъде организиран извън границите на парка, тъй като провеждането му съвпада с размножителния период на редица видове, обитаващи парковата територия.

 

Подкрепи Economic.bg