Заеми без такса отпуска Общинска банка

Промоцията е валидна за следващите 3 месеца

Общинска банка пуска промоционални от днес условия за потребителските си кредити в левове и евро.

При кандидатстване за всички видове потребителски заеми, независимо от вида на обезпечението, банката няма да събира такси и комисиони за проучване и анализ в рамките на следващите три месеца.

Промоцията важи от 10 април за цялата клонова мрежа на Общинска банка в страната.

„Нашата цел е да предложим на клиентите конкурентни продукти и услуги, съобразени с пазарните условия”, коментира Сашо Чакалски, изпълнителен директор на Общинска банка.

„Размерът на таксите и комисионите за проучване и анализ по искане за потребителски кредит варира между 20 и 500 лева в зависимост от размера и обезпечението. Макар в долната граница да изглеждат незначителни, за хората в малките населени места, където банката има силни позиции, цената е значителна и тези потребители ще усетят реално облекчение”, допълни още Чакалски.

Промоцията по потребителски кредити за физически лица е първата стъпка в изпълнението на заявената от новото ръководство политика за затвърждаване на позициите на Общинска банка като класическа търговска банка.

Коментари: 0