Заплатите в България растат в пъти над европейските

По данни на НСИ заплатите през третото тримесечие са се увеличили с 6.6% на годишна база

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Разходите на работодателите за заплати на служителите продължават да се увеличават и през третото тримесечие годишният ръст е с 6.6%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Статистиката показва, че въпреки кризата между 2009 г. до 2011 г. заплатите растат с близо 10% всяко тримесечие, а през 2012 г. - средно с 6.5%.

В отделна статистика на европейската статистическа служба Евростат се посочва, че средният ръст на възнагражденията растат с 1.9% в Европейския съюз (ЕС) и с 2% в Еврозоната.

Увеличението в индустрията е 3.3%, а в услугите - 11.7%. В строителството обаче общите разходи на работодателите за един отработен час намаляват с 0.9%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2012 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 17.7%, "Професионални дейности и научни изследвания" - 12.7%, и "Други дейности" - 12.4%, а най-нисък - в "Държавно управление" и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", съответно 0.1 и 0.9%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 4.7% и "Строителство" - с 0.9%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 6.6% спрямо третото тримесечие на 2011 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 2.3%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от (-3.2%) за "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" до 18.2% за "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".

Коментари: 0