Започва удълбочаването на Пристанище Варна и подходните канали

За 2013 г. ДП "Пристанищна инфраструктура" е заделила 3 млн. лв. за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение за 2013 г.

5556 ~ 3 мин. четене

Експертна комисия разглежда постъпилите оферти по обявената открита обществена поръчка с възложител Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". В рамките на годишната програма на дружеството за 2013 г. това е една от най-мащабните дейности по рехабилитация на пристанищната инфраструктура.

Пристанище "Варна-Запад" е разположено на бреговете на варненското и белославското езеро. Експерти смятат, че Варненското пристанище е аналог на западноевропейските атлантически пристанища, развити в дълбочината на сушата (Хамбург 117км, Антверпен 87км, Лондон 76км, Ротердам 32км). Каналът Варна - Девня е дълъг 22 км.

Прокопаването през 1970-1976 г. на дълбоководен канал (канал 1), свързващ Варненското езеро с Черно море дава стимул на развитието на индустриалната зона. Плавателният канал е открит на 1 септември 1976 г., а първият кораб, преминал по него е м/к "Мургаш". Канал 2 е изпълнен през периода 1976-78 г., разположен е между Варненско и Белославско езера и представлява основната част от връзката Черно Море - Пристанище "Варна-Запад", ТЕЦ "Варна", Девненски химически заводи. Днес Пристанище "Варна-Запад" разполага с 18 корабни места и с около 347 хил. кв.м. открити складови площи и 27 хил. кв.м. закрити складове. Плавателен Канал 1 преминава под Аспаруховия мост, като навигационната височина (air drsft) е 41.78 м. За безопасното преминаване на кораби към терминалите на Пристанище "Варна-Запад" се поддържат и т.нар. проектни дълбочини на каналите.

Драгиране на каналите не е правено в последните пет години.

Във връзка с възстановяване на проектните параметри на Канал 1, Канал 2 и акваториите на Пристанище Варна, ДП "Пристанищна инфраструктура" извърши точно заснемане на съществуващото положение, за да бъде определен обема на драгажните работи. Направени са и предварително промени, които дават ясна картина за състоянието на каналите и натрупаните наносите.

През април 2013 г. бе направено и водолазно обследване на дъното на Канал 2, свързващ Варненското езеро с пристанищата "Варна-Запад" и "Фериботен комплекс". Трасето на канала се пресича от множество комуникационни връзки, които преминават по морското дъно и под него във специални съоръжения (дюкери).

На база наличните данни и частичната техническа документация не беше възможно да се направи прецизна оценка за точните трасета на комуникационните връзки, координати на преминаване през протежението на канала, отстояния и дълбочина на поставяне. През обследваните дюкери  преминават тръбопроводи за пренос на газ, отпадни води, питейна вода и други, които на практика осигуряват нормалния ритъм на живот на населението на град Белослав и региона. Липсата на коректни данни за местоположението на дюкерите, досега са възпрепятствали извършването на регулярни драгажни работи за поддържане на проектните дълбочини на канала.

В годишната програма на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение за 2013 г. са планирани средства в размер на 3 млн. лв. за извършване на драгажни дейности и поддържане на проектните дълбочини на  каналите в Пристанище Варна. Предстои да бъде избрана фирмата, която ще извърши драгирането както на каналите така и на акваторията на пристанище "Варна-запад" и "Варна-изток", в района на морска гара.

Драгажните работи ще се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на каналите и пристанищата, и затова изпълнителят ще трябва да работи в много добра координация както с възложителя и пристанищните оператори, така и със съответната дирекция на ИА "Морска администрация" "Басейнова дирекция за Черноморски район"

Резултатите от избора на изпълнител ще бъдат публикувани на сайта на ДППИ www.bgports.bg.

Подкрепи Economic.bg