Застрахователите инвестират повече в ЕС и по-малко у нас

Облигациите преобладават в портфейла на компаниите от бранша

Автор: Атанас Христов

Българските застрахователни и здравноосигурителни компании инвестират все по-голяма част от активите си в страните от Европейския съюз (ЕС). Това показва статистиката на Българска народна банка за средствата, управлявани от застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества, които осъществяват дейност в България.

Към 30 септември 2012 г. инвестициите в България се увеличават с 62.9 млн. лв., или 2.4%на годишна база до 2.66 млрд. лв. За последните 12 месеца до края на септември обаче средствата, инвестирани в държавите от ЕС нарастват с 345.3 млн. лв. 2.18 млрд. лв.

Общият размер на средствата управлявани от компаниите в бранша достига 5.04 млрд. лв. в края на деветмесечието. Годишният темп на прираст е 9.2%, което в номинално изражение е 425.4 млн. лв.

Активите животозастрахователите нарастват със 7.6% до 1.15 млрд. лв. към края на септември 2012 г. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 9.9% до 3.81 млрд. лв.

От гледна точка на финансовите инструменти преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции. На годишна база инвестициите в облигации нарастват с 353.3 млн. лв., или 17.6% до 2.36 млрд. лева. Депозитите в банки се увеличават със 149.9 млн. лв. (16.5%) до 1.060 млрд. лв. в края на септември 2012 г.

Коментари: 0