Здравната каса плаща 25 млн. лв. на аптеките

Средствата ще бъдат получени по банковите сметки на аптеките

148 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати към районните здравноосигурителни каси (РЗОК) разрешение за извършване на плащане към аптеките за периода 01.11 - 15.11.2013 г. в размер на 25 млн. лева. Аптеките ще получат средствата по своите банкови сметки до 13.01.2014 г.

Здравната каса трябва да преведе дължимите средства за дейност в срок от 30 работни дни, след като тя бъде отчетена. Тъй като за бюджетната работа на системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) приключи на 20.12.2013 г. и бяха изминали 25 работни дни от края на отчетния период, се наложи да изчака Министерство на финансите да даде лимити за 2014 г. за работа в СЕБРА. Лимити се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити след набиране на средствата по единната бюджетна сметка.

В закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2014 г. за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели са заложени 527 млн. лв., а за здравноосигурителни плащания за медицински изделия средствата са 82 млн. лв. НЗОК е заплатила за 2013 г. на аптеките общо 544 млн. лв. и още 8.36 млн. лв. на доставчици за заплащане на глюкомери и тест-ленти.

Подкрепи Economic.bg