„Зелена светлина” за магистрала Калотина

Одобрен е и планът за разширение на ГКПП Маказа, чрез което ще стане възможно и тежкотоварното движение

„Зелена светлина” за магистрала Калотина

Снимка: БГНЕС

3896 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Националният експертен съвет към Министерството на регионалното развитие (МРР) одобри парцеларен план за изграждането на автомагистрала Калотина, съобщават от ведомството.

Решението засяга първия етап от проекта - модернизация на път I-8 Калотина - пътен възел Храбърско от км 1+000 до км 32+447. Той ще бъде част от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” в периода 2014 – 2020 г. Отсечката е разделена на два лота - 15 км. от Калотина до Драгоман и 17 км. от Драгоман до п.в. Храбърско. Поради спецификите на терена, трасето по същество е планирано за скоростен път с проектна скорост 100 км./ч. за лот 1 и 110 км./ч. за лот 2. В началото на август, обаче, Комисията за защита на конкуренцията спря втората обществена поръчка за избор на изпълнител. В мотивите си КЗК посочи надхвърлящата законовите изисквания гаранция от 10%, както и твърде специфичните изисквания към специалистите, които ще работят по обекта.

Все още няма яснота кога ще се изгражда и как ще се финансира вторият етап - 17 км. от п.в. Храбърско до Софийски околовръстен път.

Подробният устройствен план трябва да бъде одобрен и със заповед на заместник министър-председателя по икономическата политика  и министър на регионалното развитие и инвестиционното проектиране Екатерина Захариева. Заповедта ще бъде основание за последващи дейности (отчуждителни процедури, проектиране, строителство, експлоатация) за реализация на проекта за изграждане на магистралата между България и Сърбия. 

Експертният съвет прие и изменение на Подборния устройствен план и парцеларния план за изграждане на Гранично-контролно пропускателен пункт „Маказа“. Проектът е изработен от Националния експертен център за териториално развитие и предвижда обособяване на урегулиран поземлен имот за граничен пункт. Така ще се създаде основа за изграждането на навес над съществуващите сгради, изграждане на ленти за тежкотоварен превоз и други обслужващи обекти.  За строителството Агенция пътна инфраструктура ще се кандидатства за финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество България- Гърция. 

Зам.-министър Ангел Петров подчерта, че с реализацията на проекта се поставя основа за пускане на тежкотоварен трафик през ГКПП- Маказа, което е от особено значение за търговско-икономическите връзки между двете държави. Досега условията не позволяваха преминаване на моторни-превозни средства, тежащи над 3,5 тона. 

Коментари: 0