Златодобивът в Брезник – най-малко след 5 години

Времето е необходимо, за да бъде довършено проучването на находището

444 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Най-рано след пет години може да започне добив на злато в Брезник. Това коментира пред БТА главният геолог на "Асарел - Медет" АД Веселин Ковачев. Времето е необходимо, за да бъде довършено проучването на находището, да се проектира, построи и пусне в експлоатация минно-добивният комплекс.

С единодушно решение РИОСВ-Перник одобри инвестиционния проект на Trace Resources за добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми – злато съдържащи руди от площ „Брезник”, находище „Милин камък”.

Компанията, която е дъщерно дружество на лидера в българския рудодобив "Асарел-Медет" АД, предвижда добив на златосъдържащи руди до 300 хил. тона годишно. Те ще се преработват в обогатителен комплекс до 50 хил. тона концентрат за същия период. В процеса на производство ще се отделят до 255 хил. тона хвостов материал.

Общата площ за осъществяване на инвестиционното предложение е малко под 2200 дка. Находището "Милин камък" заема 1535 дка. За реализиране на инвестицията се планира да бъде изграден минно-обогатителен комплекс, който включва подземен рудник в едно с надземен комплекс, насипище за стерилни скални маси, обогатителна фабрика, хвостохранилище и резервоар за оборотни води.

Надземният промишлен комплекс ще бъде разположен върху 477,5 дка, което представлява близо 22% от общата концесионна площ. 

Подкрепи Economic.bg