Административният съд вече няма да заличава данните за фирмите

Досега в решенията на съда бяха скривани имената, БУЛСТАТ номера и координатите на страните по делата

Административният съд вече няма да заличава данните за фирмите
1056 ~ 2 мин. четене
Върховният административен съд (ВАС) вече няма да заличава имената на фирмите, БУЛСТАТ номера и координатите от съдебните решения, които се публикуват в интернет. Според съда по този начин ще се постигне по-голяма прозрачност и публичност на информацията. Изключение ще правят само едноличните търговци, но само ако в тяхното наименование се съдържа името на физическото лице.

При физическите лица първото име ще се изписва с инициал с точка, презимето ще се заличава, а фамилията ще се изписва изцяло. Досега и трите имена се изписваха само с точка. Ще бъдат премахвани обаче допълнителните елементи, които биха позволили установяването на съответните лица.

Няма да се заличават имената на областните управители, на партиите, сдруженията и административните органи, държавните институции, медиите, имената на нотариусите и съдиите (освен ако са страна по делото). От имената на министри, политици, кметове, председатели на общински съвети и инициативни комитети ще се заличава само презимето.

„Целта на новите правила е да постигнем по-висока прозрачност и баланс между необходимостта от информираност и общодостъпност на информацията и защитата на личните данни на страните по делата във ВАС. Инициативата на ВАС за премахване на ненужни заличавания - например на фирми, политици, партии, отразява и практиката на европейските съдебни структури. Съдът на Европейския съюз не е променил практиката си да обявява имената на страните по делата, както в решенията си, така и в прессъобщенията си и това е обяснимо предвид действащия регламент, който засяга личните данни на институции и органи на Съюза“, коментира председателят на ВАС Георги Чолаков.

Той ще инициира изработените нови облекчени правила за заличавания на лични данни да бъдат приложени и в 28 административни съдилища, за да се постигне унифицираност и единен стандарт при предоставянето на информацията на медиите и обществото в цялото административно правораздаване.
Подкрепи Economic.bg