Работещата с бизнеса администрация трябва да бъде поощрявана

Авиноам Катриели, президент на Българо-израелската камара и инвеститор в проекта \"Плана Хайтс\"

Работещата с бизнеса администрация трябва да бъде поощрявана

Снимка: Economic

Автор: Александра Сотирова

Трудностите пред големия бизнес в България са свързани предимно с административната система и то на различни нива. Тя не е мотивирана да решава различни проблеми и да се справя с предизвикателства, бих казал дори обратното. Много от чиновниците всъщност се опитват да направят минималното необходимо изискуемо, или ако е възможно - дори да не направят абсолютно нищо. И това е истинската ахилесова пета за правене на бизнес в България.

Докато в много други държави по света проблемите и предизвикателствата са по-скоро насочени към това как да се направи пътят на бизнеса по-лесен, то в България в това отношение ние сме в една доста тежка ситуация. Много хора престават да вярват, че бизнесът им ще бъде успешен, защото знаят, че ще се сблъскат с драматични трудности в администрацията.

Втората проблематична част по отношение на правенето на бизнес в България мога да дефинирам с подзаглавие „криминална”. Давам пример с това, че определени хора си позволяват да оказват натиск върху инвеститорите, включително да ги изнудват. Често те се облечени в костюми на позитивни идеи или се крият зад зелени организации с цел опазване на природата, но именно те си позволяват да създават целенасочени проблеми за бизнеса. Без да навлизам в детайли, но на всички е ясно, защо Банско не се развива като по-добър курорт или защо Витоша не се развива. Прикривайки се зад зелени организации, буквално се спират инвестиции.


Апелирам всички свои колеги инвеститори и бизнесмени в България да не се поддават и да не прощават на тези кръгове от хора. За техните практики и оплакванията на бизнеса трябва да се подава официална информация. Нека да се отнасят по-строго към администрацията, без да се страхуват и определено да не си позволяват да дават незаконни бонуси. Апелирам и към правителството на България да подготви наказателни мерки, чрез които да се адресират незаконосъобразните дейности. Трябва да се въведат и поощрителни мерки за администрацията, която подпомага бизнеса.

В много държави може да се провери по какъв начин се подхожда към тези предизвикателства. В Израел например една от целите на премиера бе в страната да може да се прави по-лесно бизнес. Знам, че в Германия, Норвегия, САЩ и други държави също е така.


Бизнесите са базови по отношение на съществуването на всяка една нация, те създават работни места и атмосфера. Колкото повече бизнес се прави, толкова повече се подобрява качеството на живот. Когато конкуренцията е по-голяма, това винаги развива цялостно държавата, ако я няма естествено оставаме на същото нито. Конкуренцията поощрява всеки един от бизнесите да подхожда по-творчески и да дава нови идеи.

Коментари: 0