Агенция по заетостта ще финансира обучения за микро- и малки фирми

В обученията през 2019 г. могат да се включат 1 000 заети лица

Агенция по заетостта ще финансира обучения за микро- и малки фирми

Снимка: Economic.bg

Агенция по заетостта ще осигури финансова подкрепа за заявени от работодателите обучения за служители от микро- и малки предприятия. Целта е да се стимулира провеждането на обучения на заетия персонал за придобиване и развитие на ключови умения. 

В обученията през 2019 г. могат да се включат 1 000 заети лица, за да придобият някоя от следните компетентности: „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, „Дигитална компетентност”, „Умения за учене”, „Обществени и граждански компетентности”, „Инициативност и предприемачество”.

Работодателите, желаещи да ползват преференцията, е необходимо да подадат  заявка в бюрата по труда, на чиято територия предприятието осъществява дейността си. Работодателите имат възможност сами да посочат обучаваща институция, която да извърши обучението по ключови компетентности на персонала им, както и съвместно да определят учебния график за провеждането му.

Финансирането на обучението се извършва при равно участие на Агенция по заетостта и работодателя, който има ангажимент да запази заетостта на лицата, успешно завършили обучението за срок не по-кратък от 6 месеца.

Коментари: 0