Агенцията по геодезия търси 10 млн. лв. за сеизмична карта

В нея ще е отразено как всяка сграда в България би „реагирала“ при земетресение

Агенцията по геодезия търси 10 млн. лв. за сеизмична карта

Снимка: МРРБ

328 ~ 1 мин. четене

До края на 2025 г. трябва да се изработи карта на сеизмичния риск в България. Средствата, които са необходими за изготвянето ѝ, са около 10 млн. лв. и ще се търсят от държавния бюджет. Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството, Валентин Йовев, в телевизионно интервю, цитиран от ресорното министерство.

По думите му ангажимент за изработването на картата има Агенцията по геодезия, картография и кадастър. "Регионалното министерство вече утвърди методиката за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на страната", каза още Йовев.

Още през 2018 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проект на Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск в България. А методиката, по която ще се измерва рискът, е разработена от учените от Българската академия на науките (БАН) по поръчка на МРРБ.

„В картата ще бъде отразено описанието на всяка сграда в страната и как би „реагирала“ при даден вид земетресение. Ще се разработят и съответните мерки, които е необходимо да бъдат предприети в различни ситуации", подчерта Йовев.

Според него тези данни имат и икономическо значение за страната, защото играят важна роля за отговорното и качествено строителство, за изграждането и етажността на сградите. По думите му е необходимо и създаването и на лаборатория по сеизмична устойчивост, в която да се извършват практически тестове и изпитания, за да се докажат съответните качества на материалите, които се използват в  строителството, както и на конструкциите, методите и технологиите на изграждане на сградите.

Коментари: 0