Агенцията по вписванията създава консултативен съвет

Негови членове ще бъдат представители на ведомства и професионални неправителствени организации

Агенцията по вписванията създава консултативен съвет

Снимка: Economic.bg

412 ~ 2 мин. четене

Агенцията по вписванията създава консултативен съвет към институцията. Решението бе взето от ръководството на агенцията, според което целта на този орган ще бъде да се повиши ефективността и прозрачността на работата на Агенцията. 

Консултативният съвет ще има за цел да изгради по-ефективно сътрудничество и комуникация, да обсъжда възможностите за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и разширяване на видовете услуги и подобряване на ефективността и организацията при предоставянето им; актуализиране на таксите за предоставяните услуги; подобряване на сигурността и решаване на други въпроси от общ интерес, твърдят от Агенцията.

Агенцията по вписванията вече е изпратила покани за членство в консултативния съвет до Министерството на правосъдието, Министерството на Икономиката, Министерството на финансите, Министерството на Вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенцията по геодезия и кадастър, Държавна Агенция „Електронно управление“, Държавна агенция „Национална сигурност“, НАП, Висшият адвокатски съвет, НСИ, Комисията за защита на личните данни, ВСС, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Българската асоциация на съдиите по вписванията, БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, Камарата на професионалните оценители, Сдружение „Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност“. По-голямата част от поканените вече са излъчили свои представители, които да участват в работните срещи на съвета. Очакванията на ръководството на Агенцията са новият орган да заработи в средата на май.

Консултативният съвет ще работи на обществени начала под формата на партньорство между Агенцията по вписванията, ведомствата и професионалните неправителствени организации, имащи отношение към дейността й. На заседанията ще бъдат канени и други представители на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение към разглежданите теми.

„Идеята за създаване на консултативния съвет се роди след поредица от работни срещи с представители на бизнес организации в България, на които бяха изготвени ефективни предложения за нормативни промени, облекчаващи работата едновременно на бизнеса и на Агенцията. Фактът, че чрез обсъждане на проблемите със заинтересованите страни се намират работещи решения, ни мотивира да създадем орган, който да повиши ефективността и прозрачността на работата на Агенцията“, каза Габриела Козарева – изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

Коментари: 0