„Агрион Финанс“ започва предлагане на кредити срещу субсидии

Компанията предлага финансиране на регистрирани земеделски производители по опростена процедура

„Агрион Финанс“ започва предлагане на кредити срещу субсидии
692 ~ 2 мин. четене
Автор: Агрион Финанс

„Агрион Финанс“  вече предлага на регистрираните земеделски стопани кредит срещу одобрените от Държавен фонд „Земеделие“ субсидии по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и другите мерки на Общата селскостопанска политика.  Така всеки регистриран фермер ще може да изтегли кредит срещу залог бъдещото вземане от фонда.

„Агрион Финанс“ осигурява финансиране до 100 % от одобрената субсидия при наличие на минимум 3 години успешна история в субсидирането, казаха от кредитното дружество.   За земеделските стопани, които тепърва навлизат в бизнеса и имат само 1 година успешно усвояване на директните плащания, кредитът може да достигне до 90% от очакваната субсидия. 

Максималният размер на финансирането се определя по индивидуален лимит, в зависимост от декларираните площи, за които се очакват преки доплащания. Максималният срок за изплащане на задълженията е 18 месеца, а гратисният период по главницата може да достигне 17 месеца.  Прилага се индивидуален погасителен план за всеки кредитоискател, в зависимост от специфичните му нужди и характера на бизнеса му.

Кредитът срещу субсидия е изцяло адаптиран към нуждите на земеделските стопани, които получават своите субсидии на база обработваеми площи и имат нужда от свежи пари за допълнителни инвестиции, покупка на земя и др. капиталови разходи, казаха от „Агрион Финанс“.  Процедурата за отпускане на кредити е максимално облекчена и осигурява бързо и безпрепятствено финансиране на земеделските производители.  Компанията не изисква плащането на такса ангажимент, каквато е практиката при другите кредитни институции.

 „Основната ни цел е да осигурим адекватно финансиране на земеделските производители, което ще им позволи да бъдат много по-гъвкави и конкурентноспособни на пазара“, казаха от „Агрион Финанс“ . Финансовите продукти на компанията са разработени така, че да подпомагат дейността, както на големите земеделски производители, така и на малките фермери.  

Освен кредит срещу субсидия, дружеството предлага също така универсални ипотечни кредити и  кредити за оборотни средства, където обезпечението е поземлени или други недвижими имоти.  На земеделската земя се прави безплатна оценка за пазарната им стойност, като финансирането може да достигне до 100% от оценката. Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/. На земеделските производители се предоставя и възможност за лизинг на земята, която са избрали.

Коментари: 0