Агробизнесът е зависим от субсидиите, конкурентоспосбността намалява

Биопродуктите са удачен резервен вариант за развитие на земеделието в България

Агробизнесът е зависим от субсидиите, конкурентоспосбността намалява
Автор: Венцислав Генков

Конкурентоспособността на българското земеделие намалява, а част от секторите са от изключителна зависимост от субсидии, особено в частта зърнопроизводството. Това показват данните от анализ на международната компания за управление на кредитния риск Coface, представен от управителят на дружеството Милена Виденова, предаде репортер на Economic.bg.

Ниските цени при реколтите крият опасност за фалити на малките и средни предприятия. „През последните пет години цената на селскостопанската земя доста се повиши. Ако някой е инвестирал неразумно, а не е получил нужната доходност и липсва правилно управление на риска, може да доведе до сериозни ликвидни затруднения“, смята Виденова.

По думите й общият оборот на фирмите в сектора за 2015 г. е 19.5 млрд. лв., като ръстът на годишна база е 4%. Десетте най-големи компании в сектора имат общ оборот от 2.8 млрд. лв., или близо 15% от целия оборот. Логично в класацията надмощие имат зърнопроизводителите заради голяма субсидия, която имат на единица площ.


Проблемните фирми в сектора

По данни на Coface между 2014 г. и февруари 2017 г. с открито производство по несъстоятелност са 87 компании, а обявените във фалит са 83 дружества. За 2016 г. една от големите компании обявените в несъстоятелност е "Жарден" АД, която е със задължение от над 4.4 млн. лв. Секторът, въпреки субсидиите, може да се окаже доста рисков. "Дружествата могат да са много печеливши, но и да понесат загуби в зависимост как се управляват и колко добре управляват различните видове рискове“, коментира Виденова.

През 2016 г. добивите на ечемик, рапица и пшеница са достигнали рекордни нива. Рапицата е на първо място по рентабилност, но цените на пшеницата и ечемика са средно с 15% по-ниски от 2015 г. Субсидиите на единица площ се платиха по-рано в края на годината за разлика от предишни години, когато имаше забавяне. „Процесът започна през декември и не се стигна до допълнително забавяне в сектора. Ако тези пари се забавят, изчакват се по-високи цени или не могат да се продадат наличните количества, се стига до изключително големи просрочия от 4, 6 или дори 8 месеца“, обясни Виденова.


Прогнозата за земеделските компании през 2017 г.

Последните три години са знакови, особено когато става дума за фалити. „Наблюдаваше се възходяща тенденция, но е дошъл моментът да се пресмята по-добре рискът. Това ще е една предизвикателна година за селскостопанския бизнес, въпреки ритмичността на евросубсидиите“, смятат от Coface. Анализът показва, че не са усвоени всички възможности за хеджиране, особено при сравнение с други сектори като метали и горива, които се справят по-успешно в управлението на рисковете.

Според Милена Виденова българските производители трябва да се замислят как биха се справили без субсидии. "Удачен вариант е да се обърнат към биопродуктите, които са луксозният сегмент в производството, тъй като търсенето им в бъдеще ще продължава да расте", добавя тя.

Тенденциите по света

Зависимостта на агробизнеса от субсидиите се наблюдава и развива в световен мащаб, показва още анализът. Налице е ясна положителна промяна при цените на селскостопанските стоки – индексът на цените им на ФАО се повишава с 15% през 2016 г., след като достигна десетгодишно рекордно ниско ниво през януари миналата година. Основната причина за това е ръстът на потреблението на домакинствата, основно в развиващите се страни.

Производството на зърнени култури изпреварва търсенето през цялата година. "Запасите представляват повече от една четвърт от световното търсене през 2016 г., с най-голямо тегло на цените на зърнените култури", заяви още Виденова.

Представителите на Coface България анонсираха предстоящата годишна конференция по управление на риска, която ще се състои на 19 април. Тази година тя е на тема „Индустриална революция и нови конкурентни стратегии” и ще събере влиятелни представители на управлението и бизнеса. Списание „Икономика“ и Economic.bg са медийни партньори на конференция. 

Коментари: 0