Airbnb е сред на най-скъпите стартъпи в света

Компанията предлага услуги за наемане на жилища, професионални готвачи и велосипеди

Airbnb е сред на най-скъпите стартъпи в света
Доставчикът на услуги за наемане на жилища Airbnb влезе в топ 3 на най-скъпите стартиращи компании в света, след като приключи поредния рунд на финансиране.

Компанията предлага още услуги за наемане на професионални готвачи, велосипеди и екскурзоводи за посещения на музеи в градовете.

Airbnb привлече инвестиции в размер на 850 млн. долара, а услугата вече се оценява на 30 млрд. долара. Сред частните компании към момента по-скъпи са единствено Uber и производителят на смартфони Xiaomi.

Основни инвеститори в Airbnb са Google Capital - инвестиционното подразделение на холдинга Alphabet, и Technology Crossover Ventures.

В предишния рунд на финансиране, който се състоя през лятото на 2015 г., Airbnb привлече 1,5 млрд. долара, а бизнесът й тогава бе оценен на 25,5 млрд. долара. 

През юни тази година Airbnb привлече още 1 млрд. долара от няколко големи банки в САЩ с цел пускане на нови услуги.
Коментари: 0