„Алкомет“, или за алуминия като метал на бъдещето

„Алкомет“ АД предлага впечатляващо широк производствен асортимент от алуминиеви профили

„Алкомет“, или за алуминия като метал на бъдещето
„Алкомет“ АД е лидер в производството на алуминиеви валцови и пресови изделия с над 35-годишна история. Мисията на "Алкомет" е да бъде социално отговорна и екологично ориентирана компания, която предлага иновативни решения на своите клиенти и нови възможности на партньорите си.  Фирмата произвежда пълната гама алуминиеви полуфабрикати - домакинско, техническо и контейнерно фолио, листа и ленти, финсток, стандартни профили и профили по чертеж на клиента, елоксирани и прахово боядисани профили.

„Алкомет“ АД предлага впечатляващо широк производствен асортимент от алуминиеви профили - стандартни и по чертеж на клиента, елоксирани, прахово боядисани. Фирмата предлага и допълнителни обработки за профилите като рязане, дупчене, пясъкоструене.  Компанията има възможността и опита да създава уникални решения според потребностите и очакванията на всеки един клиент, като вариантите надвишават 6500 вида артикули с приложение в строителството, автомобилната индустрия, транспорта и др.


Компанията се нарежда сред 100-те най-добри български фирми по приходи от дейността и ръст на печалбата, както и сред 20-те най-големи български износители. Над 90% от продажбите са насочени към страните от ЕС, главно Германия, Полша, Италия, Австрия и Дания, а от скоро и на компанията реализира продуктите си и на американския пазар.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001: 2015 - Системи за управление на качеството; ISO 14001:2015 - Системи за управление по отношение на околната среда; BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа; EN 15088  - Конструкционни продукти за строителството.
През 2017 г. „Алкомет“ получи  висока оценка и награда за постижение след проведения от Intertek социален одит.

Опазването на околната среда и ефективното използване на природните ресурси са сред основните приоритети в развитието на "Алкомет". Производствената дейност се осъществява в съответствие с европейските директиви, въведени и в българското законодателство. Въведените технически и технологични решения, отчитащи най-добрите налични техники, гарантират високо ниво на пречистване на използвания воден ресурс и на отделяните емисии в атмосферата. С активната си политика и предприетите мерки в областта на опазване на околната среда "Алкомет" изразява визията си за успешен бизнес, работещ в интерес на обществото.

Фикрет Индже, мажоритарен собственик на Алкомет: "Успехът е цел на всеки бизнесмен. Но успехът не трябва да бъде само за нас. Добрият бизнес трябва да уважава хората, града и средата, в която живее, и да работи за техния просперитет. Социалната отговорност е дълг".Текстът е част от книгата "Успешните компании" 2018.

Коментари: 0