Анонимни сигнали за финансови измами

Те отиват в специален регистър, дават разследващи функции на КФН

Анонимни сигнали за финансови измами

Анонимни сигнали за борсови измами ще се приемат в Комисията за финансов надзор. Всяка получена информация за злоупотреби или манипулиране на пазара ще се проверява.

Това предвижда нов закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, който е пуснат за обществено обсъждане от МФ. Той ще замени действащия сега закон като в него са отразени директивите на ЕС.

В проекта за нов закон са разписани правилата за подаване на сигнали за нередности при търговията с ценни книжа. Съобщения за нарушения ще може да се подават писмено – по интернет или на хартиен носител, по телефона, както и чрез срещи с длъжностни лица от КФН.

Всеки сигнал ще се записва в специален регистър. Така ще се гарантира, че сигналите няма да се „изгубят“, а по всеки от тях ще се направи разследване.

Със закона ще се даде право на КФН, след разрешение на съда, да претърсва помещения и хора, за които има основание да се предполага, че в тях се намират предмети, книжа или компютърни информационни системи, които имат значение за установяване на нарушение.

Коментари: 0