БАИ чака инвестиции за 3 млрд. лева

Сертифицираните през 2014 г. проекти ще разкрият над 10 000 работни места

БАИ чака инвестиции за 3 млрд. лева

Снимка: БГНЕС архив

 1,2 млрд. лева инвестиции ще влязат в България по сертифицираните през 2014 г. проекти, прогнозира изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов пред БТА. Тази година Агенцията работи по проекти за 3 млрд. лева.

Към ноември 2014 г. Агенцията е одобрила издаването на сертификати за 16 инвестиционни проекта, каза Светослав Младенов. От тях 14 са за Инвестиция клас А, 1 - за инвестиция клас Б, а 1 е за Приоритетен инвестиционен проект. Сертифицираните през 2014 г. инвестиционни проекти са на стойност 1.8 млрд. лв. При окончателното им приключване ще бъдат разкрити общо 10 080 нови работни места. За сравнение, през 2013 г. Българската агенция за инвестиции е предложила на Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/ да сертифицира 15 инвестиционни проекта на обща стойност 106.3 млн. лв., в които се предвижда разкриването на 894 нови работни места.

Към момента в процес на сертифициране са още 14 инвестиционни проекта на стойност 330 милиона лева, в които планираните работни места са 2677.

През 2015 г. ще продължим да търсим инвеститори, които да инвестират в производство с висока добавена стойност, в иновативни индустрии и в експортно ориентирани бизнеси, посочи изпълнителният директор на БАИ. Той съобщи, че в последно време има сериозен интерес към инвестиции в биоземеделието, текстилната индустрия, енергетиката. Забелязва се движение по отношение на проекти за инвестиции в хуманната медицина и по-точно във високотехнологичния сегмент от здравеопазването. Младенов изрази надежда, че през следващата година ще се напредне по отношение реализацията на редица инвестиционни проекти в туризма.

БАИ и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обединяват усилия в проактивния инвестиционен маркетинг, информира Светослав Младенов. Той напомни, че Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол предлага имоти, терени, държавна собственост, които биха били интересни за инвеститори, които искат да започнат бизнес у нас. Но те не знаят за съществуването на подобни възможности. Ние ще ги информираме за предлагането от страна на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, коментира изпълнителният директор на БАИ.

Коментари: 0