Все повече българи застраховат живота и здравето си

УНИКА България излезе на печалба от 1.4 млн. лв.

Все повече българи застраховат живота и здравето си
208 ~ 1 мин. четене

Все повече българи избират да застраховат живота и здравето си. Това е и една от причините застрахователната компания УНИКА България да увеличи брутния си премиен приход до 117.2 млн. лв. и печалбата си до 1.4 млн. лв. през 2015 година.

Само през миналата година УНИКА България реализира 11.3 процента годишно увеличение на премийния си приход, при 10.6 процента ръст средно за пазара. Това се дължи на ръст на продажбите на животозастрахователни, рискови и здравни продукти.

В края на 2015 г. капиталът на УНИКА България беше увеличен от собственика UNIQA Group с 13.5 млн. лв., за да се покрият новите капиталови изисквания на европейска директива.

„През 2015 г. постигнахме увеличение на приходите си с темп, изпреварващ пазарния, предимно заради много доброто ни представяне и двуцифрените ръстове в животозастраховането и здравното застраховане.“, коментира главният изпълнителен директор на УНИКА България Николай Генчев.  

За дванадесетте месеца на миналата година „УНИКА Живот” увеличи приходите си с близо една трета до 54.6 млн. лв.

Дружеството запазва 3-то място в класацията на животозастрахователите у нас с близо 14% пазарен дял в сектора. „УНИКА Живот” пък заема 3-то място за трета поредна година.

УНИКА отчита 94 процента ръст на приходите на годишна база при рисковите застраховки, 46 на сто годишно увеличение при застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд и 20 процента годишен ръст при здравните застраховки.

В рамките на година „УНИКА” записа 62.6 млн. лв. премиен приход от общо застраховане и се нареди на 12-то място по приходи сред дружествата по общо застраховане с 4% пазарен дял. 

Коментари: 0