Българите най-често пътуват до Италия

Посещенията на чужденци в България са се увеличили с 2.6 %

Българите най-често пътуват до Италия
3758 ~ 2 мин. четене

През декември 2015 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 309 хиляди, сочат данните на НСИ. Те са се увеличили с 15,4 % спрямо регистрираните в същия период на 2014 г.

Най-много пътувания е имало към Италия – със 79.5 %. Друга водеща дестинация е Македония, където повишение се отчита с 69.0 %. След тях се подреждат Испания – с 32.9 %,  Румъния - с 30.8%, Австрия - с 25.7%, Германия - с 12.5%, Турция - с 11.3%, Гърция - с 10.5%, Сърбия - с 3.8%.

Намалял е броят на пътувания към Руската федерация – с 15.6 %, Франция - с 9.5%, Обединеното кралство - с 8.7%, Полша - с 1.3%.

47.8 % от пътуванията в чужбина са с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия), следвани от пътуванията със служебна цел - 29.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 23.1%. В сравнение с декември 2014 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 26.9%, с цел почивка и екскурзия - с 20.4%, и с други цели - със 7.4%.

76.1% от пътуванията към Румъния са били с други цели, както и 65.3% - към Турция. Пътуванията със служебна цел към Полша са 68.7%, а тези към бившата югославска република Македония с цел почивка и екскурзия са 37.1% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През декември 2015 г. посещенията на чужденци в България са 441.3 хил., или с 2.6% над нивото от декември 2014 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 25.8%, и със служебна цел - с 12.0%, докато тези с други цели намаляват с 12.0%.

От общия брой чужденци, най-много посетители е имало от граждани на ЕС – 51,2 %. В сравнение със същия месец на 2014 г. обаче броят им се е намалил с 2,3 %. Спад в посещенията се отчита и на граждани от Франция - с 16.8%, Полша - с 16.4%, Обединеното кралство - с 10.8%, Германия - с 6.8%, Чехия - с 2.2%.

Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Австрия - с 3.3%, Унгария - с 2.0%, Италия - с 1.8%, Нидерландия - с 1.8%, и други. Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”1 - с 9.5%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония - с 13.5%. 

През декември 2015 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 47.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.2%, и със служебна цел - 17.0%. 

Подкрепи Economic.bg