България е на 5-то място в ЕС по разходи за транспорт

Средният разход на един европейски гражданин възлиза на 2100 евро, сочат данни на Евростат

България е на 5-то място в ЕС по разходи за транспорт

Снимка: Economic.bg

Домакинствата в Европейския съюз са изразходвали 13% от общия си бюджет за транспорт през 2017 г., като общият разход достига над 1,1, трлн. евро, или 7,1% от БВП на ЕС. Средният разход на един европейски гражданин възлиза на 2100 евро, сочат данни на Евростат. 

Най-високи са разходите в Норвегия (16,4%), Словения (16,3%), Литва (16,0%), Германия (14,7%), Люксембург (14,4%). България се нарежда на пето място с 13,9%, следвана от Франция (13,6%), Гърция (13,6%), Великобритания (13,3%), Унгария (13,2%) и Кипър (13,0%). 


В периода между 2007 и 2017 г. делът на транспортните разходи за домакинствата намалява или остава стабилен в повечето държави-членки. Най-голям спад е регистриран в Румъния (от 15,9% през 2007 г. до 11,2% през 2017 г. , което е спад от 4,7%). В Кипър е регистрирано намаление с 4,2% (от 17,2% през 2007 г. до 13,0% през 2017). В България разходите за транспорт на домакинствата през този период намаляват с 3,1% - от 17,0% през 2007 на 13,9% през 2017 г. 

Държавите, в които разходите за транспорт са се увеличили в периода 2007 - 2017 г., са Полша (от 10,8% до 12,3%), Словения (от 15,5% до 16,3%), Германия, Словакия и Ирландия. 

Транспортът в ЕС в вторият по големина разход на домакинствата след разходите за жилище - 24,2% от общите разходи за потребление. На трето място се нареждат храните и безалкохолните напитки с 12,2%. 
Коментари: 0