България е платила почти 2 млн. лв. за 2016 г. заради „бавно правосъдие“

Държавата ни не е сред тези с най-много висящи жалби в Страсбург

България е платила почти 2 млн. лв. за 2016 г. заради „бавно правосъдие“
3917 ~ 2 мин. четене

Почти 1 млн. евро е платила България по осъдителни решения на Европейския съд за правата на човека в Страсбург през 2016 г. Това става ясно от справка на Министерство на правосъдието, предоставена на БГНЕС.

Заплатените обезщетения за 2016 г. са общо 960 100 евро или 1 877 800 лева, като в тази сума влизат плащанията по приятелските споразумения и едностранните декларации. Обезщетенията само по осъдителните решения са 854 800 евро или 1 671 800 лв., уточняват от МП. Освен сумата от почти 1 млн. евро, която държавата е заплатила заради осъдителни решения на Съда в Страсбург, през 2016 г.

Министерство на правосъдието е сключило общо 268 споразумения по реда на Закона за отговорност на държавата и общините за вреди и на Закона за съдебната власт, като е заплатила 604 648 лв. по 243 споразумения за „бавно правосъдие”. Сумата е близо с 200 хил. лв. по-малка от 2015 г., когато са били платени 794 720 лв. по 289 споразумения.

От 2012 г. у нас действа компенсаторен механизъм, който предвижда всеки, който има основание да се счита за ощетен, заради „бавно правосъдие”, да поиска да бъде компенсиран. Това става чрез подаване на жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет.

В случай, че жалбата бъде приета за основателна, то ИВСС изпраща документацията на Министерство на правосъдието, което сключва споразумение и изплаща дължимата компенсация.

Въвеждането на компенсаторния механизъм имаше за цел именно намаляване на жалбите срещу България пред ЕСПЧ в Страсбург.

„Видно от статистиките на ЕСПЧ, в последните 5 години България трайно е извън първата десетка на страните с най-много висящи жалби пред ЕСПЧ. По официални данни през 2016 г. България е на 16 място по брой висящи жалби със 718 жалби, като тази положителна тенденция се дължи и на въведения през 2012 г. компенсаторен механизъм”, изтъкват от Министерство на правосъдието.  

Коментари: 0