България е сред страните, взели неправомерно най-много европари

Има редица нередности при обществените поръчки у нас, обявиха от Сметната палата на ЕС

България е сред страните, взели неправомерно най-много европари
Автор: Илия Лазаров

Най-много неправомерно раздадени европари има по програмите за „Икономическо, социално и териториално сближаване”, от които се ползват новите членки като България, пише в доклада на одиторите на ЕС за 2014 г.

Сметната палата на ЕС предупреди, че нередностите при обществените поръчки в България забавят усвояването на еврофондове, съобщи БНР.

5,7% от разходите изобщо не е следвало да бъдат направени, защото парите не са използвани в пълно съответствие с правилата на ЕС.

Председателят на Европейската сметна палата Витор Калдейра представя основните моменти пред депутатите от комисията по бюджетен контрол в Европарламента в Брюксел.

Докладващият общ процент на усвояване на средствата, все още е твърде нисък, за да се очаква, че всички ще бъдат използвани. Това пише в доклада. Особени проблеми са констатирани в 5 държави – България, Гърция, Испания, Румъния и Словакия, където нивото на усвояване на европарите е значително под средното за ЕС. В 4 от тези страни общият размер на средствата, които все още не са заявени за плащане от бюджета на Съюза, възлизат на 15%, или повече от техните годишни държавни разходи.

Неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки е установено в България и още 7 държави. 6% от изчисления процент на грешки, са свързани с нередовни процедури за договаряне на търговете.

Страната ни е дадена като пример за лоша практика да се плащат пари по програми в земеделието на фирми, които не отговарят на изискванията. Става въпрос за мярката „обявяне на стойност” към земеделските и горските продукти, където според одиторите финансирането не е било коректно насочено. Въпреки че критериите за подбор са били определени, те не са били използвани за насочване на подпомагането, тъй като наличният бюджет е бил достатъчен, за да се финансират всички допустими проекти. Така са платени пари, които надвишават нуждите.

ЕС трябва да се справи с финансовото изоставане в различни области, за да освободи средства, които да могат да бъдат използвани другаде, където са най-необходими, каза Калдейра. Сметната палата предупреждава в доклада си, че не всички предвидени средства до края на този финансов период ще бъдат употребени по предназначение.

„Призоваваме ЕК да използва изцяло контролните си правомощия, за да възстанови повече от неправомерно похарчените средства”, каза Калдейра.

Сметната палата препоръча на Комисията да заложи конкретни цели с измерими резултати, които се очаква да бъдат постигнати от всяко правителство чрез отпуснатото финансиране.

Всяка година Европейската сметна палата извършва одит на приходите и разходите от бюджета на ЕС. Общият размер през 2014 г. възлиза на 142,5 млрд. евро, или около 300 евро на всеки гражданин.

Коментари: 0