България на опашката в ЕС по ръст на строителството

За разлика от нас останалите страни в Европа отчитат добри резултати

България на опашката в ЕС по ръст на строителството

Положителни резултати в строителния сектор отчитат страните от еврозоната и в целия Европейски съюз през юли. В същото време строителството в България се е свило драстично и по този показател нашата страна продължава да се намира на опашката на ЕС, показват данни на Евростат.

Производството в строителния сектор на еврозоната нарасна през юли с 1,8% след повишение с 0,3% през юни, като това представлява подобрение на икономическата активност в сектора за трети пореден месец. Строителството в целия Европейски съюз се повиши с 1,1% след стагнация през предходния месец.

На годишна база строителството в еврозоната нарасна през юли с 3,1% след анемичен растеж с 0,6% през юни, отбелязвайки най-солидно повишение от февруари насам. Повишение с 1% на годишна база бележи и строителството в целия ЕС след растеж с 0,5% през предишния месец, нараствайки за трети пореден месец.

През юли най-силен растеж в строителството на месечна база беше отчетен във Франция (ръст с 4,8%), Словения (с 2%) и Германия (с 1,8%), докато най-здрав спад беше регистриран в Словакия (понижение с 11%), Унгария (с 3,2%) и България (спад с 1,4%).

На годишна база най-добро повишение в строителния сектор беше отчетено в Испания (скок с 12%), Швеция (с 10%) и Франция (с 3,3%), а най-солиден спад в Словакия (понижение с цели 23,3%), Унгария (със 17,6%), Полша (спад с 15,1%) и в нашата страна (спад с 11,7%).

Основен двигател на ускорения растеж е строителството на инфраструктура (т. нар. гражданско и инженерно строителство), макар че и жилищното строителство в ЕС също се ускорява.

Според Евростат строителството в България се е свило през юли с 1,4% след понижение с 2,3% през юни, запазвайки тази негативна тенденция за девети пореден месец, след като за последно беше отчетен растеж в сектора от 0,8% през октомври 2015-а година.

На годишна база строителният сектор в България също отбеляза влошаване за девети пореден месец, свивайки се през юли с 11,7% (спрямо юли 2015-а) след понижение с 13% през юни. И по двата показателя България е сред най-слабо представящи се страни от ЕС.

Коментари: 0