Една трета от домовете в България са били студени през 2018 г.

Според данните на Евростат страната ни е на последно място по този показател в ЕС

Една трета от домовете в България са били студени през 2018 г.

Снимка: Pixabay

1176 ~ 1 мин. четене

България е последна в ЕС по дял на домакинствата, които не могат да си позволят адекватно отопление на дома. Данните на Евростат показват, че през 2018 г. делът на хората в тежка енергийна бедност са 34%, докато средно за Съюза процентът е 7.

След нас, най-голям дял от хората, които не могат да си позволят да поддържат дома си адекватно топъл, е регистриран в Литва (28%), Гърция (23%), Кипър (22%), Португалия (19 %) и Италия (14%).

За разлика от тях, най-ниските дялове (около 2%) са регистрирани в Австрия, Финландия, Люксембург, Холандия, Естония и Швеция.


Според данните от 2017 г. страната ни отново е на последно място в проучването като тогава 37% от населението са заявили, че не могат да отопляват достатъчно добре домовете си.

Делът на хората, които не могат да отопляват домовете си в ЕС е достигнал своя връх през 2012 г. – 11% като през годините намалява непрекъснато.

Данните са събрани като част от годишното проучване на ЕС за доходите и условията на живот.

Коментари: 0