България направи важна стъпка за членство в ОИСР

С бюджет от 5.5 млн. лв. вече се взимат конкретни мерки към присъединяването ни

България направи важна стъпка за членство в ОИСР

България се приближава до членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Днес Министерският съвет прие решение да бъде създаден постоянен междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на страната към ОИСР.

Механизмът ще бъде двустепенен и ще включва консултации на политическо и експертно ниво. Ръководни функции в него ще имат министъра на външните работи и зам.-министър-председателят по правосъдната реформа.

За първи път е предвиден и бюджет в размер на над 5.5 млн. лв. до 2020 г. Средствата ще се използват за вноски за участие в комитетите и работните групи на ОИСР, изготвяне на обзори и партньорски проверки на организацията. Те ще служат и за допълнителни действия за ускоряване на присъединяването ни.

В България има политически консенсус за присъединяването на страната към организацията. Членството се подкрепя и от а бизнеса като осъзнава ползите от участието си в комитетите на ОИСР.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна икономическа организация на развитите държави с цел стимулиране на икономическия прогрес и световната търговия.

Коментари: 0