България с 1000 пъти по-малко европатенти от Германия

Заявили сме едва 22 патента в Европейското патентно ведомство

България с 1000 пъти по-малко европатенти от Германия

България е заявила в Европейското патентно ведомство едва 22 патента, докато водещата страна по този показател в ЕС е Германия, която има 22 хил. заявки, отчита доклад на Евростат за регистрираните иновации през 2012 г. в ЕС.

По данни на НСИ в областта на научно-изследователската и развойна дейност у нас през посочения период са работили над 22 хил. души, от които 16 хил. са били изследователи. За сравнение – през 2000 г. в областта на науката и иновациите в България да работили общо 16 хил. души, от които 10 хил. са били изследователи.

Сред водещите страни с най-висок брой заявени патенти  са Франция – 8300, Обединено кралство – 5100, Италия – 4200 и Холандия -2800. От трети страни най-голям брой заявки за патенти са регистрирани от САЩ и Япония – 28 500 и 22 700, следвани от Южна Корея – 5900 и Китай – 5500.

Най-нисък брой заявени патенти европейската статистика отчита Малта – едва 2 броя, Кипър – 5, Латвия – 14 и Литва – 18.

Патентните заявки в областта на информационно-комуникационните технологии до Европейското патентно ведомство са сравнително концентрирани в една малка група от държави членки на ЕС. Най-голям брой на ИКТ приложения за патенти са регистрирани в Германия, Франция, Великобритания, Холандия, Швеция, Белгия и Италия - общо над 87% от заявленията за патенти в областта на ИКТ, направени от ЕС-28 през 2012 г., отчита европейската статистика.

От 30-те европейски града с най-високо развитие на технологиите 15 са германски. Класацията на градовете с най-високо развитие на ИКТ обаче се оглавява от Париж, следван от Дюселдорф, Мюнхен, Шутгарт, Хамбург, Франкфурт на Майн, Нюрнберг, Берлин, Гренобъл и др. 

Технологичните промени и иновации са основните области на икономическия анализ в индустриализираните страни, тъй като те са определящи фактори за производството и конкурентноспособността, се пише в анализът.

Коментари: 0