България ще кандидатства официално за Банковия съюз

Министърът на финансите ще изпрати от името на България искане за установяване на „тясно сътрудничество“ с ЕЦБ

България ще кандидатства официално за Банковия съюз
1008 ~ 2 мин. четене
Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да изпрати от името на Република България искане за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка.

Решението на правителството е следваща стъпка след получената подкрепа на 12 юли 2018 г. от еврогрупата относно изразеното от българските власти намерение за присъединяване на българския лев към Механизма на валутните курсове II.

Тясното сътрудничество се установява с решение на ЕЦБ, при условие че са изпълнени условията, предвидени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

На брифинга след заседанието финансовият министър Владислав Горанов обясни, че решението е в резултат на дълга комуникация на българските власти със страните от Еврозоната, с Европейската комисия и с Европейската централна банка като част от пътната карта за присъединяване на България към еврозоната и на българския лев към механизма на ERM-2.

Той припомни, че на 12 юли българското правителство и БНБ са изпратили писмо за намерения за начина, по който държавата ни вижда присъединяването към чакалнята на еврозоната. Държавите членки на еврозоната и Дания, която е в механизма на ERM-2 са изразили позицията, че който иска да влезе в еврозоната преди това трябва да осъществи близко сътрудничество с ЕЦБ по отношение на банковия надзор, т.е трябва да влезе в Банковия съюз.

След подаване на заявката започва проучване от страна на ЕЦБ доколко законодателството ни ще бъде адаптирано така, че надзорните решения на ЕЦБ да имат правна сила и да са директно приложими за онези български банки, за които ЕЦБ заявява, че иска да упражнява директен надзор. Проучването на ЕЦБ ще трае от 6 до 12 месеца в зависимост до колко българските власти успеят да адаптират законодателството, за да адаптират приложимостта на актовете на ЕЦБ.

Горанов поясни, че освен заявлението, днес изпраща и проект на изменение на българското законодателство, с което държавата ни заявява вижданията си как то ще бъде променено. 

След това той обясни, че обикновено ЕЦБ осъществява надзор над банки с активи над 30 млрд. евро, което означава, че у нас това са трите големи банки, но може да се разпростре и над други.

Той съобщи, че ако ЕЦБ даде положителна оценка държавите членки ще подкрепят ако са изпълнени допълнителните ангажименти присъединяване на българския лев към IRM-2, което е изминаване на по-голяма част от пътя към еврозоната. Той предположи че това ще стане към средата на следващата година.

Подкрепи Economic.bg