България вече може да транзитира още повече газ за Турция

Днес официално бе открито разширението на транзитния газопровод в участъка \"Лозенец–Недялско\"

България вече може да транзитира още повече газ за Турция

Държавната компания „Булгартрансгаз” днес официално откри разширението на транзитния газопровод към Турция в участъка "Лозенец–Недялско".

С въвеждането на обекта в експлоатация общият нов годишен капацитет на природен газ в посока Турция се увеличава с 1.7 млрд. куб. метра газ, достигайки 15.7 млрд. куб. м. Изграденият лупинг е техническа предпоставка за осъществяване на двупосочни доставки на природен газ – както от България за Турция, така и от Турция към страната ни.

„На втория етап ще бъдат модернизирани станциите в Лозенец, Ихтиман и Петрич. Близо 80% от компресорните станции в региона се намират именно в страната ни и трябва да запазим този капацитет”, каза премиерът Бойко Борисов, който присъстваше на събитието.

„Благодарение на новоизградената газопроводна отсечка в участъка Лозенец-Недялско се осигурява възможност за пренос на допълнителни количества природен газ по транзитния газопровод“, подчерта министър Петкова. По нейните думи, с изграждането на отсечката се постига пълно съответствие и свързаност с турската газопреносна система.

Петкова припомни, че проектът е определен за проект от общ интерес за ЕС, което илюстрира неговата значимост за газовите доставки не само за нашата страна, но и за целия регион.

Компресорна станция „Лозенец“ разполага с девет газотурбинни компресорни агрегата. В рамките на първия етап от проекта за модернизация на компресорните станции на българска територия бяха подменени два агрегата в Лозенец. „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви обществена поръчка за избор на изпълнител и на втория етап от обновяването на тези мощности. Предвижда се подмяна на още два агрегата на компресорна станция „Лозенец“. Реализацията на проекта цели гарантиране капацитета за пренос на природен газ към Турция, Гърция и Македония. Модернизацията на компресорните станции у нас ще повиши сигурността на доставките на природен газ и ще осигури техническа възможност за техния пренос към Европа.

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов подчерта, че компанията ще продължи да работи усърдно за модернизиране на газопреносната мрежа в страната, което е основна предпоставка за реализация на газовия хъб „Балкан”.

Коментари: 0