Българският износ продължава да се влошава

Спадът при експорта в голяма степен се дължи на икономическите трудности на Русия и Турция

Българският износ продължава да се влошава

Снимка: Pixabay

Износът на България продължава да отслабва и към края на септември той изостава с 0.1% спрямо миналата година. За първите девет месеца на годината фирмите са продали навън стоки за общо 39.8 млрд. лв., което е изоставане с около 50 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.От статистиката на НСИ се вижда, че българският експорт се свива при всички групи стоки, с изключение на мазнини и масла от животински и растителен произход. Данните към края на септември показват, че износът вече намалява и при стоките с по-висока добавена стойност. Така например гордостта на българската промишленост от последните две години – производството на машини и части, се е свило с близо 10% спрямо деветте месеца на 2017 г.

Както е от началото на годината, износът на горива и смазочни масла продължава да изостава с над 50% на годишна база. Това е въпреки поскъпването на петрола на международните пазари с близо 100% за година, което означава, че намаляват обемите на произведените горива от рафинерията, изнесени навън.

Данните към края на септември показват, че спадът при износа в голяма степен се дължи на икономическите трудности, които изпитват два от големите пазари за български стоки – Русия и Турция. В първия случай годишният спад е с над 22, а във тория – с близо 53%. Има и леко забавяне на износа към Китай (с 1%).

Тези спадове са компенсирани донякъде от износа към САЩ  и балканските държави. Но за разлика от предишните месечни периоди, сега продажбите в посока държавите от Европейския съюз растат по-слабо.
Коментари: 0