Банките трябва да внесат общо 121 млн. лв. във Фонда за преструктуриране

Банките ще имат 30 дни, считано от днес, за да направят плащанията към фонда

Банките трябва да внесат общо 121 млн. лв. във Фонда за преструктуриране
Общата сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г. е близо 122 млн. лв. Тя беше определена на заседание на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), съобщи пресцентърът на централната банка.

Решението е взето в съответствие със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Банките ще имат 30 дни, считано от днес, за да направят плащанията към фонда.

Създаването на Фонда за преструктуриране на банките е заложено в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, който беше обнародван през 2015 г.

Текстовете в закона се отнасят не само за банките, които имат лиценз за банкова дейност в България, а и за клоновете на кредитните институции от трети държави.

Със закона се създаде процедура за възстановяване и преструктуриране на банки в България в случай на появата на системни проблеми. Българското законодателство е приведено в съответствие с европейската директива.
Коментари: 0