Банките все още не са готови за по-достъпните кредити до 4500 лв.

„Интернешънъл Асет Банк“ и „Общинска банка“ първи усвоиха финансовия си ресурс по програмата и не приемат нови искания за заеми по програмата

Банките все още не са готови за по-достъпните кредити до 4500 лв.

Не всички търговски банки са готови да приемат заявления по новите условия за безлихвените кредити до 4500 лв., въпреки че промените по условията бяха приети в средата на юни. От Българска банка за развитие (ББР) казват, че „промените влизат в сила поетапно във всяка от търговските банки, като очакванията са до началото следващата седмица всички банки да са извършили нужните юридически и технически промени“.

От съобщението не става ясно кои от търговските банки, които работят по програмата, вече приемат заявления и кои не.

Припомняме, че на 17 юни с решение на Министерския съвет условията по тази програма бяха променени, за да имат възможност повече хора да участват по нея. Служителите, кандидатстващи за безлихвен заем, вече не е нужно да са в неплатен отпуск в момента на подаване на искането за кредит. Самоосигурените лица може да декларират 20% спад в доходите не само за първото, но и за следващи тримесечия от 2020 г. Промени има и по отношение на осигурителните вноски – достатъчно е те да са декларирани за период от 6 месеца назад.

От ББР добавят, че одобрените безлихвени кредити за физически лица към 5 юни 2020 г. са за над 47 млн. в.

Към търговските банки, партньори по програмата, са постъпили 19 504 искания за кредити, от които потвърдени са 11 364, а обработващи се – 1 645. Средната стойност на заемите е 4 190 лв. 74 на сто от исканията са на лица на трудов договор, а останалите 26% са на самоосигуряващи се.

Партньори по програмата са общо 12 търговски банки. 10 от тях приемат заявления на кандидатите. Това са „Алианц банк“, Банка ДСК, „Инвестбанк“, ОББ, „Първа инвестиционна банка“, „Пощенска банка“, „Райфайзенбанк“, Търговска банка Д, „Централна кооперативна банка“ и УниКредит Булбанк. „Интернешънъл Асет Банк“ и „Общинска банка“ първи усвоиха финансовия си ресурс по програмата и не приемат нови искания за заеми по програмата.

Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки. Срокът за кандидатстване по програмата за безлихвено кредитиране е до края на 2020 година.

Българската банка за развитие припомня, че не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

Коментари: 0