ББР отчита 37 млн. лева печалба за 2015 г.

Няма да се разпределя дивидент

ББР отчита 37 млн. лева печалба за 2015 г.

Българска банка за развитие (ББР) отчете над 37,7 млн. лв. печалба за 2015 г. Това стана ясно след проведеното Общо събрание на държавната банка, на което бяха приети одитираните финансови отчети на институцията за 2015 г., заверени от „Ърнст и Янг Одит“ ООД. На събранието единодушно е избрано отново същото одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на банката за 2016 г.

В рамките на събранието е взето решение да не се разпределя дивидент за акционерите, а средствата да се заделят като резерви на банката. Акционерите затвърждават практиката си да инвестират в укрепването на потенциала на банката предварително, а не в резултат на неотложна необходимост. Вследствие на това решение капиталовата адекватност на Българска банка за развитие се увеличава при равни други условия от 53.24% на 56.69% към края на 2015 г.

За дванадесетте месеца на 2015 г. Българска банка за развитие е организирала три нови програми за индиректно кредитиране чрез финансови посредници (банки, лизингови компании и земеделски кредитни кооперации) в подкрепа на малкия и среден бизнес на стойност над 200 млн. лв., а чрез дъщерното си дружество Национален гаранционен фонд е улеснила достъпа до финансиране по предоставяни от търговските банки кредити на МСП за над 224 млн. лв. Микрофинансиращата институция ДЖОБС, също в състава на групата на ББР, е предоставила 106 бр. кредити за стартиращ и микро бизнес. Банката е предоставила кредити на български фирми с обща стойност от 373 млн. лв. В рамките на своята дейност, Банката е подкрепила проекти, които се реализират по оперативни програми, с което е подпомогнала усвояване на средства по същите.

През миналата година ББР е работила активно за реализиране възложения й от Държавата мандат по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. До средата на април т.г. финансовата институция е получила над 1900 искания за финансиране като сключените договори са над 1850. Над 140 са общините в страната, които са подали заявления да се включат в програмата.

Коментари: 0