БДЖ обновява 10 локомотива за над 16 млн. лв.

Ценовите предложения на „Жос Врутки” и „Релок” се отварят в сряда

БДЖ обновява 10 локомотива за над 16 млн. лв.
Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев

„БДЖ-Пътнически превози“ е на финала на процедурата за избор на изпълнител на голяма обществена поръчка за пълно обновяване на 10 електрически локомотива, научи Economic.bg от свои източници в жп бранша. За сряда, 12 февруари, е насрочено публичното отваряне на ценовите предложения на двете фирми, подали оферти за участие в процедурата за „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви от експлоатация, серии 44000 и 45000, собственост на „БДЖ-Пътнически превози”, за тригодишен период“.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 16.57 млн. лв.

Процедурата беше публично обявена на 14 ноември 2019 г., а в посочения срок – 3 януари 2020 г., оферти подадоха двама кандидати – словашката „ЖОС Врутки” (ZOS Vrutky a.s.), както и румънската „Релок” (RELOC s.a.).

Като подизпълнител на словашката компания „ЖОС Врутки“ документи е подала и фирмата „ЖП-Тракция” ЕООД, добре позната заради множеството спечелени обществени поръчки на БДЖ, проведени през последните години. Както вече писа Economic.bg, фирмата се свързва, макар и косвено, с изпадналия напоследък в немилост известен бизнесмен и меценат Васил Божков.

С какво ли ще бъде полезна „ЖП-Тракция“ на словашката компания „ЖОС Врутки”, не е ясно, тъй като от протокол, подписан на 6 януари, се вижда, че „ЖП-Тракция“ не разполага с необходимия персонал, поради което към тази дата не е отговаряла на изискуемите от „БДЖ-Пътнически превози“ условия. Поради това БДЖ задължава дружеството да представи в определен срок информация за „технически лица или организации, включени или не в структурата на участника, с професионална компетентност и опит, които отговарят за контрола на качеството, като декларира образование (посочва се специалност, номер на диплома или еквивалентен документ, образователно-квалификационна степен за завършено висше техническо образование в сферата на железопътния транспорт), опит (минимум три години на ръководна позиция, свързана с организация и изпълнение на ремонтни процеси на електрически локомотиви), както и документи, удостоверяващи правоотношенията с участника (трудови/служебни/граждански договори и др.)”

Отделно от това от „ЖП-Тракция” се изисква и информация за договорни отношения с „ръководен състав с висше образование в сферата на железопътния транспорт и с опит минимум 3 (три) години на ръководна позиция, свързана с организация и изпълнение на ремонтни процеси на електрически локомотиви).“

От същия протокол става ясно и че „БДЖ-Пътнически превози“ изисква от „ЖП-Тракция“ валиден сертификат за управление на качеството по стандарта 9001/2015.

Според информация на държавното дружество „ЖП-Тракция” вече била в процес на сключване на договор за наем на сграда, част от депо „Подуяне”,  в която да извършва част от ремонтните дейности както по капиталния ремонт на тези 10 локомотива, така и по подемния ремонт на други 13 локомотива, за които вече има подписани договори.

Според информирани експерти два факта гарантират, че комисията на „БДЖ-Пътнически превози“ ще спре избора си на словашката компания „ЖОС Врутки“. Първият факт е, че неин подизпълнител е именно „ЖП-Тракция“. Вторият факт обаче също не е за подценяване – а той е свързан с недоволството на шефовете на „БДЖ-Пътнически превози” от некачествените ремонти, извършвани досега от базираната в Крайова румънска фирма „Релок”.

Коментари: 0