БЕХ мисли да обжалва глобата от ЕК

Холдингът отбелязва, че прекратеното в началото на 2015 г. нарушение е започнало още преди присъединяването към ЕС

БЕХ мисли да обжалва глобата от ЕК
Българският енергиен холдинг (БЕХ) и неговите дъщерни дружества „Булгаргаз” и „Булгартрансгаз” внимателно ще разгледат решението на Европейската комисия да ги глоби със 150 млн. лв. и вероятно ще обжалват както аргументите за санкцията, така и нейния размер. Това гласи съобщение на сайта на БЕХ.

От холдинга обясняват, че макар принципно плащането на глобата да е дължимо в срок от три месеца от датата на решението на ЕК, при обжалване процедурните правила предвиждат или условно плащане на глобата, която подлежи на възстановяване в случай на успешно обжалване, или предоставяне на обезпечение.

От БЕХ също така заявяват, че блокирането на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС, за което ЕК налага глобата, се е случило далеч в миналото, в период, който е бил преходен за българския енергиен пазар и който е бил преди влизането на България в ЕС. Освен това нарушението е било прекратено в началото на 2015 г.

„БЕХ и дъщерните му дружества не приемат заключенията на Комисията, че са злоупотребили с господстващо положение на българския газов пазар. Дружествата продължават да считат, че достъпът до българската преносна мрежа и до газохранилището винаги се е осъществявал в съответствие с действащите закони.  Също така предоставянето на достъп до румънския транзитен газопровод никога не е било под контрола нито на БЕХ, нито на някое от неговите дъщерни дружества. Наред с това, дружествата считат, че размерът на глобата е очевидно несъразмерен”, гласи част от становището на Българския енергиен холдинг.

Дружеството коментира, че през целия период на разследването от страна на ЕК България е оказвала пълно съдействие и е положила всички усилия за постигането на споразумение по антитръстовото дело. Освен това от БЕХ отбелязват, че при други скорошни такива дела, касаещи търговията с природен газ в Централна и Източна Европа, ЕК е демонстрирала повече сговорчивост с обвиняемите държави.

„Подчертаваме, че в нито един момент от периода на твърдяното нарушение не са били засегнати интересите на българските потребители.  Цените на природния газ в България са били регулирани от независим орган – Комисията за енергийно и водно регулиране – по правила, които защитават интересите на потребителите и обществото, и ограничават възможностите за ценообразуване от обществения доставчик Булгаргаз”, заявяват от Българския енергиен холдинг.
Коментари: 0