Безработицата в България по общини (2011-2016)

В 16 от тях безработицата е под 5%, а в други 75 тя е под 10%

Безработицата в България по общини (2011-2016)
Автор: Явор Алексиев

Възстановяването на пазара на труда в страната продължи и през 2016 г., макар и с по-бавни темпове спрямо 2015 г. Вече има 16 общини, в които безработицата е под 5% (в тъмно синьо на картата) и 75 общини, в които тя е под 10% (в светло синьо). През 2013 г., в разгара на кризата на пазара на труда, броят на тези общини е бил съответно 3 и 41.


Паралелно с общата благоприятна тенденция се забелязва и устойчиво висока безработица в много територии. И през 2016 г. в страната има 10 общини, в които безработицата е над 50%, както и 56 общини, в които тя е между 25 и 50%.

На регионално ниво прави впечатление по-бързото възстановяване в южната част на страната, като компактни групи от общини с ниска безработица се наблюдават около столицата, Пловдив, Стара Загора и Бургас. В Северна България като такива по-широки региони можем да обособим регионите на Севлиево-Габрово-Велико Търново и Варна-Добрич.


Освен в областните центрове (с изключение на Видин), коефициент на безработица под 10% в Северозападна България се наблюдава единствено в общините Троян и Априлци. Въпреки наличието на редица области с ниска безработица в североизточната част на страната, и там срещаме групи от съседни общини с много високо ниво на безработица.

Какво е нивото на безработица във всяка една българска община, може да проверите ТУК (натиснете върху избраната от вас община, отбелязана на инфографиката).

Заб: Материалът е подготвен за бр. 818 на седмичния бюлетин „Преглед на стопанската политика“ на Института за пазарна икономика (ИПИ), като част от проекта „Регионални профили: показатели за развитие“.

Коментари: 0